Kommande aktiviteter

Fortsättningskurs 1 i salsa. Start 18e maj

Nu ordnar vi fortsättningskurs (forts 1) i salsa i samarbete med Salsakurs.se. I denna kurs är du dig att utveckla grunderna i kubansk salsa. Vi utgår från grundstegen och rytmen. Vi addderar turer och pardans. Enchufa och dile que no kan vi sedan nybörjarkursen, nu prövar vi turer som setenta, sombrero och exhíbela.

För att du ska kunna gå denna kurs ska du ha förkunskaper motsvarande nybörjarkurs. Efter denna kurs har du god känsla för rytm, är trygg i grundstegen och i grundturer samt andra turer av enklare karaktär. Du är definitivt redo att börja socialdansa.

Instruktörer är Louise från SalsaMera Varberg och Guillermo Gutierrez från Salsakurs.se. Louise har dansat många år och har varit instruktör vid flera nybörjar- och fortsättningskurser. Guillermo är född på Kuba och har salsan 'i blodet'.

Under kurslektionerna tillämpar vi rotation det vill säga, alla förare dansar med alla följare.

Pris 1400 kr per person. Medlemskap i SalsaMera Varberg för 100 kr per person tillkommer.

Anmälan företrädesvis i par. Anmäler du dig själv så kommer du på köplats tills vi kan matcha dig mot lämplig partner.

Anmälan via denna länk:
https://dans.se/salsameravarberg/shop/?event=158055

Vi dansar i ABFs lokaler på Brunnsbergsvägen 5, 43240 VARBERG.

Vi börjar onsdag den 18e maj, sista tillfälle 22a juni. 6 tillfällen a två timmar.

Tid: 1845-2045.

Välkommen


Musikalitet grund och fortsättning med David Jascha lördag 28e maj

Välkommen till workshops i musikalitet i salsa lördagen 28e maj. Instruktör är David Jascha från Göteborg. Kolla in honom på Facebook och Instagram och du ser att han har riktigt sköna moves :-) som han lär ut denna dag.

Temat musikalitet innebär att tillsammans med sin danspartner, känna in musiken och översätta detta till dans, steg, tempo, energi och personligt uttryck. Är det mycket energi i musiken så mycket energi i dansen. Kommer det en trumpetstöt? Det kanske ska synas i din dansrörelse på något sätt. Musikalitet hör också ihop  med musikens rötter tex att förstå skillnaden mellan son-claven och rumba-claven och hur detta påverkar dansen.

Vem är David? En salsafantast med stor känsla för den kubanska musiken och rytmen. Han har studerat kubansk salsa och afrokubansk dans i Havanna för några av de bästa kubanska dansarna i världen. Han har genomfört massor av workshops över hela Sverige, Danmark och Tyskland. David har en stark passion för att lära ut dansens kärnprinciper.

Målet med respektive workshop är att:
- förmedla rörelser och anpassning till musik
- förmedla att rörelser ska vara ett musikaliskt uttryck (och inte en inarbetad koreografi)
- utveckla taktkunskap och hur man kommer rätt när man är fel utan att avbryta dansen
- anpassning till musikaliska uttryck och energinivåer

I den första workshopen grund arbetar vi med musikalitet från grunden. Du bör ha dansat salsa ett till två år för att kunna tillgodogöra dig workshopen.

I den andra workshopen fortsättning 1 arbetar vi med musikalitet utöver grundnivån. Du bör ha dansat salsa mer än två år för att kunna tillgodogöra dig workshopen. Du bör även ha socialdansat.

Under kurslektionerna tillämpar vi rotation, det vill säga, alla förare dansar med alla följare.

Pris 250 kr per person och workshop. Om du inte redan är medlem i SalsaMera Varberg så tillkommer 100 kr per person för medlemskap i föreningen.

Anmälan företrädesvis i par. Anmäler du dig enskilt så kommer du på köplats tills vi kan matcha dig mot lämplig partner. Söker du partner så efterlys gärna en partner i föreningens Facebook-grupp eller hör dig av till någon i styrelsen så kanske vi kan hjälpa till att hitta en partner.

Vi dansar i ABFs lokaler på Brunnsbergsvägen 5 43240 Varberg.

Musikalitet grund genomförs lördagen 28e maj 12.30-14.30. Vi kommer ha en kort paus under workshopen.

Musikalitet fortsättning genomförs lördagen 28e maj 15.00-17.00. Vi kommer ha en kort paus under workshopen.

Respektive workshop genomförs om vi har minst tio anmälda.

Anmälan via föreningens adminsystem dans.se. Du kan anmälda dig till båda eller en workshop.

Musikalitet grund - https://dans.se/salsameravarberg/shop/?event=158733

Musikalitet fortsättning -  https://dans.se/salsameravarberg/shop/?event=158734


Välkommen.


Son grund och fortsättning 1 med Karin och Javier lördagen 4e juni

Välkommen till workshops i son lördagen 4e juni. Instruktör är Karin Johanna Johansson och Javier Andrès Trujillo Herrera från Göteborg. Karin har vi mött under 2020 då hon hade en workshop i salsaton.

Son har vi dansat i föreningens regi tidigare. Son är en egen musikstil som härstammar från östra Kuba. Under 1900-talet blev den alltmer populär men har på senare år kommit i skymundan av salsan, som dock i sin stil hämtat mycket ur son. I jämförelse så är salsan energisk och son är elegant. I sin betonar man 4:an och dansar med så kallad baktakt, off-beat eller contra-tiempo. I sondansen blir detta till en snabb-snabb-långsam rörelse, vilket skapar en helt annan känsla än den snabb-snabb-snabb-stopp-känsla som finns i salsa. Sluten position är dominerande, elementen är enkla. Son och salsa är nära släktingar. En kubansk salsadansare kommer att lära sig och avsevärt förbättra sina ledande/följande färdigheter om han/hon också vill lära sig son.

Dans har alltid varit en viktig del av Karins liv. I över tjugo år har hon fördjupat sig i olika stilar. Hon har en bred kunskap som sträcker sig över dansstilarna jazz, hiphop och salsa. Hennes erfarenhet i salsa har vuxit fram under sexton år. Hon har deltagit flera dansgrupper, utbildats på Yassballet Escuela Cubana de Danza och rest till Kuba för att ta privatlektioner i salsa. Karin älskar att uppträda och har varit med i föreställningar i Europa och Sydamerika under de år hon bott i Spanien, Chile, Uruguay och England. I Valparaíso dansade hon för jazzkompaniet på Balmaceda Centro Cultural. Utöver salsa har hon undervisat i tango, hiphop och musikal dan. Hon har erfarenhet både av att undervisa privatlektioner och grupper i allt från terminskurser till festivaler. Dans är livsglädje och ett konstnärligt uttryckssätt. Karin vill sprida dansglädje och bredda rörelsemönster genom att fördjupa deltagarna i musikalitet och kreativitet.

Javier är 'born and raised' i Santiago de Cuba, Tierra Caliente, Mecka för den kubanska salsan! Javier började sin resa som slagverkare varigenom han hittade till dansen som därefter vuxit till hans livs passion. Han har dansat i fjorton år och under den tiden i flertalet kubanska danskompanier inom folklore, kubanska populära danser och cabaret. Javier har exempelvis dansat i Ballet Folclorico Cutumba, ett danskompani i Santiago de Cuba med fokus på Afro-Kubanska danser såsom Yoruba, Franco Haitiano, Rumba och många fler. De senaste fyra åren har Javier arbetat i danskompaniet Compania de Espectaculos Sabor DKY under den välkända direktören Yanek Revilla med fokus på kubanska populärdanser som till exempel Salsa Casino, Timba, Son, Mambo, Cha Cha Cha, Pilón, Afro och Rumba. Javier har arbetat på festivaler, workshops och kurser med deltagare från hela världen. Dessutom har han också koreograferat i olika dansgrupper. Javiers önskan är att sprida de kubanska danserna och kulturen i Sverige och Europa och att bidra till att fördjupa kunskapen och förståelsen för danserna, musiken och deras samspel. Javier har ett stort intresse för hur dansen och musiken utvecklas och förändras men det är oerhört viktigt för honom att aldrig tappa kontakten med och kunskaperna om dess historia och hur man traditionellt har dansat dom, för att sedan bygga utifrån det! Men det viktigaste av allt… är att ha MANANA – kraft, hjärta och stil!

I den första workshopen grund arbetar vi med grunderna i son. Du bör ha dansat salsa ett till två år för att kunna tillgodogöra dig workshopen.

I den andra workshopen fortsättning 1 dansar vi son med mer avancerade turer. Du bör ha dansat salsa mer än två år för att kunna tillgodogöra dig workshopen.

Under kurslektionerna tillämpar vi rotation, det vill säga, alla förare dansar med alla följare.

Pris 250 kr per person och workshop. Om du inte redan är medlem i SalsaMera Varberg så tillkommer 100 kr per person för medlemskap i föreningen.

Anmälan företrädesvis i par. Anmäler du dig enskilt så kommer du på köplats tills vi kan matcha dig mot lämplig partner. Söker du partner så efterlys gärna en partner i föreningens Facebook-grupp eller hör dig av till någon i styrelsen så kanske vi kan hjälpa till att hitta en partner.

Vi dansar i ABFs lokaler på Brunnsbergsvägen 5 43240 Varberg.

Son grund genomförs lördagen 4e juni 12.30-14.30. Vi kommer ha en kort paus under workshopen.

Son fortsättning genomförs lördagen 4e juni 15.00-17.00. Vi kommer ha en kort paus under workshopen.

Respektive workshop genomförs om vi har minst tio anmälda.

Anmälan via föreningens adminsystem dans.se. Du kan anmälda dig till båda eller en workshop.

Son grund - anmälan : https://dans.se/salsameravarberg/shop/?event=160813

Son fortsättning - anmälan:  https://dans.se/salsameravarberg/shop/?event=160814


Välkommen.


Salsacafé - återkommer till hösten


Vi dansar och umgås i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27, 1 trappa upp, i Varberg. Medlemmar såväl som icke-medlemmar är välkomna. Fri entré för medlemmar, 40 kr för icke-medlemmar. Tid 14-17.


Kaffe, te, kaka och frukt finns att köpa.

VIKTIGT, aktiviteter kommer inte till av sig självt. Styrelsen önskar hjälp av medlemmar för att vi ska kunna genomföra respektive salsacafé. Lokalen behöver möbleras, fika ska fixas, disk och städning.Man behöver tid från kl 1300 till ca 1730.

Välkommen


Avslutade aktiviteter

 

Nybörjarkurs i salsa. Start 10e mars. FULLTECKNAD

 

 Nu ordnar vi nybörjarkurs i salsa i samarbete med Salsakurs.se.

I denna kurs får du lära sig grunderna i kubansk salsa. Till att börja med lägger vi vikt vid grundstegen och rytm för att sedan träna på enklare turer och pardans. Det finns inga krav på förkunskaper. Efter denna kurs har du känsla för rytm, grundsteg och grundturer och är redo för att börja socialdansa.

Instruktörer är Louise från SalsaMera Varberg och Guillermo Gutierrez från Salsakurs.se. Louise har dansat många år och har varit instruktör vid flera nybörjar- och fortsättningskurser. Guillermo är född på Kuba och har salsan 'i blodet'.

Under kurslektionerna tillämpar vi rotation det vill säga, alla förare dansar med alla följare.

Pris 1400 kr per person. Medlemskap i SalsaMera Varberg för 100 kr per person tillkommer.

Anmälan företrädesvis i par. Anmäler du dig enskilt så kommer du på köplats tills vi kan matcha dig mot lämplig partner. Söker du partner så efterlys gärna en partner i föreningens Facebook-grupp eller hör dig av till någon i styrelsen så kanske vi kan hjälpa till att hitta en partner.

Vi dansar i ABFs lokaler på Brunnsbergsvägen 5 43240 VARBERG.

Vi börjar torsdag den 10e mars, sista tillfälle 5e maj. 8 tillfällen med uppehåll för påsklov v 15.

Tid: 1845-2015.

Kursen genomförs om vi har minst tolv anmälda.

Anmälan via föreningens adminsystem dans.se. KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN.

Välkommen