Nyhetsbrev 20231105 - Uppföljning på nyhetsbrevet den 31e okt om utveckling av SalsaMera Varberg och medlemsengagemang:

Härligt att vi fått så fin och kreativ respons på nyhetsbrevet om föreningens utmaningar. Vi har noterat att många uppfattade tonen som hård och negativ, vilket inte på något sätt var vår avsikt. Vi ber om ursäkt för detta.

Vår tanke med nyhetsbrevet var att få igång en dialog om hur föreningen ska utvecklas och skötas framöver, då vi i styrelsen inte hinner eller kan hålla i alla aktiviteter som vi alla önskar ha. Vi har också förstått att vi inte varit tydliga med att förmedla behovet av medlemsengagemang för att genomföra aktiviteter.

Under veckan har vi fått många bra förslag och idéer som vi gärna vill förmedla och diskutera med er. Därför är du varmt välkommen till diskussionsmötet nu kommande lördag kl 13-14. Sedan fortsätter diskussionen digitalt och som nytt diskussionsmöte den 9e december kl 17-18 innan salsacaféet kl 18-21 samma dag.

Vänligen Niklas, Yasunori, Carola, Inger, Mari och Ulrika


Nyhetsbrev 20231030

Hej. Nedanstående information riktar sig primärt till medlemmarna i SalsaMera Varberg. Men även du som inte är medlem är välkommen att läsa och tycka till. Läsa gärna noga och eftertänksamt.

Styrelsen vill med denna information starta en diskussion om de utmaningar som vi i styrelsen ser att föreningen har. Eftersom SalsaMera Varberg är en ideell förening och bygger på medlemmarnas intresse och engagemang, vänder vi oss till er. Vi vill gärna ha er feedback, idéer och synpunkter, personligen, via mejl info@salsameravarberg.se eller på Facebook.

Utmaning ett. Vi upplever att salsakurserna, workshops och vår socialdans uppskattas och att vi har en fin gemenskap när vi möts. Men att intresset för aktiviteterna är avtagande.

Utmaning två. Under många år har styrelsen i hög grad också varit den grupp som genomfört aktiviteter. Medlemsengagemang finns och det mest aktuella exemplet är den pågående kizombakursen. Tack Louise och Adi. Utmaningen är att det behövs ännu mer medlemsengagemang. Aktiviteter ska inte vara avhängigt av att styrelsen genomför. Det är inte hållbart i en ideell förening.

Vad göra? Det är styrelsens uppgift att hantera utvecklingsfrågor i samråd med medlemmarna. Vi tänker oss processen på detta sätt:

Nov-dec: styrelsen har stort behov av dialog och feedback. Du som är medlem, tala om för oss i styrelsen 1) hur du tycker att intresset för aktiviteterna kan stärkas, 2) vad ska göras så att aktiviteterna kommer till genom medlemmarnas engagemang.

Jan-feb: på basis av medlemmarnas åsikter kommer en motion till årsmötet i mars förberedas av styrelsen. Förenklat kommer denna motion innehålla ett reformförslag i syfte att öka medlemsengagemanget eller vara ett förslag att föreningen ta en time-out eller kanske till och med avvecklas. Alla medlemmar är också välkomna att lämna in egna motioner. Styrelsearbetet med motionen kommer att kräva mycket tid, därför kommer styrelsen inte vara genomförare av några aktiviteter som till exempel salsacafé under kvartal ett. Om någon eller några medlemmar under denna period själva vill ta ansvar och arrangera aktiviteter är ni välkomna att kontakta oss. Vi kommer att fungera som bollplank om behov finns.

Med förhoppning om en givande dialog
Vänligen styrelsen i SalsaMera Varberg
Carola, Inger, Ulrika, Mari, Yasunori och Niklas

SalsaMera Varberg ordnar socialdans, kurser och workshops.

Vi har vår grund i den kubanska salsan.

Vi dansar också son, bachata och kizomba med flera danser

som på olika sätt har släktskap med salsan.

Vi tycker det är spännande med förarskap och följarskap, musikalitet, rötter och känsla
samt allt annat som hör till en genuin och fantastisk dansupplevelse.

Välkommen att dansa med oss - föreningen där alla dansar med alla.