Kommande aktiviteter


Praktika på ABF kl 1845-2045 varje torsdag


Vi fortsätter med praktika även under våren 2024. Tid är torsdagar 1845 och platsen är som vanligt ABF i Varberg.

Praktika är att socialdansa och öva på samma gång. Vill man 'bara' socialdansa en stund så går det bra, vill man öva på särskilda turer så går det också bra. Vi dansar salsa, bachata och kizomba. Ingen föramälan, inga nivåkrav, ingen kostnad.

Men vi vill att du är medlem vilket du blir dels genom att registrerar dina uppgifter på denna länk: https://dans.se/salsameravarberg/mship/new, samt betala enligt det mejl du därefter får.

Praktikan hanteras av en arbetsgrupp som leds av Olga Kullander. Vi vill gärna ha in fler i denna arbetsgrupp. Ring Olga 070-878 12 34 om du vill ingå i arbetsgruppen. Sysslorna är enkla, ha en bra spellista till hands, skriv upp vilka som är på plats och registrera listan i ABFs tjänst.

Välkommen till praktikan


Tips. Salsa Caramba i Halmstad har piratfest 2a mars

Text kopierad från http://www.salsacaramba.se/fest-20068103

Pirates of the Carambian!

Lördag 2 mars kl. 18-01 (eftersläpp från kl. 21.30) på Soldathemmet

Håll i hatten och låt klackarna gå i taket för på lördagen den 2 mars kl 18.00 slår vi upp dörrarna för årets största festlighet. Låt oss alla gå all-in för att göra kvällen till en upplevelse i carambiansk anda för denna kväll kommer smälla högt. Kvällen kommer att bestå av mingel, middag och dans. Fördelningen av musiken denna kväll blir ungefär 3 salsa / 2 bachata. Vi rekommenderar piratklädsel.

Festen är endast för föranmälda medlemmar, gäller även eftersläpp!
Anmäl dig via formuläret och betala entréavgiften senast onsdag 21/2. Gå till http://www.salsacaramba.se/fest-20068103 för anmälan. 

OBS - festen arrangeras av Salsa Caramba i Halmstad. Eftersom vi är 'grannar' i salsavärlden tycker vi att det är kul att tipsa om denna fest. I övrigt har SalsaMera inget med festen att göra. Alla frågor ställs till Salsa Caramba.


Salsacaféer på eftermiddag och kväll
20e januari - kväll kl 18-21 + prova på bachata 1715-1800 9e mars - kväll kl 18-21 + prova på salsa 1715-1800
6e april - eftermiddag kl 14-17
4e maj - eftermiddag kl 14-17
8e juni - eftermiddag kl 14-17

Vi dansar och umgås i IOGT-NTOs lokaler på Prästgatan 27, 1 trappa upp, i Varberg.

Den 20e januari bjuder Salsa Varberg på en prova på lektion i bachata. Denna leds av Miguel från Salsa Varberg. Inga förkunskaper krävs. Den 9e mars bjuder Salsakurs.se på en prova på lektion i salsa. Denna leds av och Guillermo Gutierrez Relé. Inga förkunskaper krävs.

Direkt efter evenemanget följer salsacaféet.  

Medlemmar såväl som icke-medlemmar är välkomna. Fri entré för medlemmar, 40 kr för icke-medlemmar. 

På eftermiddagen så har vi fikabuffe med kaffe, te, kaka och frukt att köpa. På kvällstid har vi lättare varm mat och sallad samt alkoholfridryck till försäljning. Kom gärna hungriga.

VIKTIGT, aktiviteter kommer inte till av sig självt. Kicki Westman leder arbetsgruppen som ordnar salsacaféet. Arbetsgruppen behöver bli större och bestå av både fasta som tillfälliga krafter. Hör av er till Kicki om ni vill hjälpa till att arrangera salsacaféer, telefon 0703 247 284. Sysslorna är att göra inköp, möblering, fika ska fixas, disk diskas och städning innan vi låser bakom oss. Man behöver avsätta tid från kl 1300 till ca 1730 under eftermiddagen eller 1700-2130 under kvällstid.

Under caféet kan fotografering och filmning förekomma. Om du inte vill fastna på bild så var vänlig och säg till.

Vi ber också alla gäster visa god hänsyn till varandra. Vi är alla där för att dansa samt umgås på trevligt sätt. Upplever vi som arrangör att detta inte respekteras så kommer vi att be vederbörande att lämna arrangemanget.

Välkommen


Prova på salsa 9e mars

Innan salsacaféet den 9e mars kommer och Guillermo Gutierrez Relé från Salsakurs.se att bjuda på en prova-på-salsa-lektion. Denna är kostnadsfri. Inga förkunskaper krävs. Direkt efter prova på börjar salsacaféet.

Tid: 1715-1800
Plats: Prästgatan 27 Varberg, 1 trappa upp, IOGT-NTOs lokal
Instruktör: Guillermo från Salakurs.se.

Välkomna att prova på salsa


Årsmöte i SalsaMera Varberg
måndag 18e mars kl 1830

KALLELSE till årsmöte i föreningen SalsaMera Varberg.

 Välkommen till årsmöte i föreningen SalsaMera Varberg. Mötet äger rum måndagen 18e mars kl 1830 i lokal Bokbindaren på vån 2 hos ABF, Brunnsbergsvägen 5, Varberg.

Anmälan: Anmäl gärna ditt deltagande till styrelsen på info@salsameravarberg.se eller till någon i styrelsen, så att vi kan planera fika.

Du behöver vara medlem för att ha rösträtt på mötet. Denna kallelse har också gått ut till registrerade medlemmar i föreningen 20240202.

Vill du lämna in en motion så behöver den komma styrelsen tillhanda senast 19e februari. Mejla den till info@salsameravarberg.se.

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare.
§ 3 Val av två justeringsmän, tillika mötesfunktionärer.
§ 4 Fråga om kallelse skett i laga ordning.
§ 5 Godkännande av dagordning.
§ 6 Behandling av verksamhets och kassaberättelse.
§ 7 Behandling av revisionsberättelse.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
§ 9 Val av styrelseposter: Ordförande, sekreterare, kassör, kontaktman och ledamöter.

Förslag:
Olga Kullander, ordförande (nyval)
Mari Caspersson, sekreterare (omval)
Madina Forss, kassör (nyval)
Carola Winsa, ledamot (omval)
Liz Sandersson, ledamot (nyval)
Mackran Jasper Derian, ledamot med särskilt ansvar för kommunikationsfrågor (nyval)
Niklas Angmyr, ledamot (nyval som ledamot, tidigare ordförande)

Vi tackar avgående Ulrika Adamsson (många år som kassör), Inger Stenberg (ledamot), Yasunori Aiko (ledamot) som avgår ur i styrelsen. Under verksamhetsåret har Patrick Sjögren avgått som ledamot.


§ 10 Val av revisorer och valberedning.
Förslag:
Hans Sandström, revisor (omval)
Styrelsen samt (eventuellt) avgående styrelseledamöter som valberedning.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Förslag: 150 kr

§ 12 Behandling av styrelsens förslag samt stadgeenligt väckta motioner.
Per 20240201 har en motion inkommit om att uppdatera föreningens inventarielista

§ 13 Övriga frågor.

§ 14 Mötets avslutande.


Stadgarna i sin helhet finns på föreningens hemsida.

Välkomna önskar styrelsen i Salsa kulturförening Varberg
Niklas, Yasunori, Mari, Inger, Ulrika och Carola

(senast uppdaterad 20240202)